SF MOVIE Data Bank


作品データ

「あらしの惑星」


Amazon.co.jp アソシエイト

別題:「火を噴く惑星」
原題:PLANETA BURG
別題:COSMONAUTS ON VENUS
別題:PLANET OF STORMS
別題:PLANET OF TEMPESTS
別題:STORM PLANET
製作年:1962年
日本劇場公開:1989年6月27日(再映:2001年10月/ロシア映画社)
上映時間:73分/カラー
製作:レニングラード科学映画スタジオ(ソビエト)
配給:マウントライト
(1968年に本作をアメリカTV放送用に改作したのが『金星怪獣の襲撃』)
【探検】【金星】【宇宙船】【ロボット】【恐竜】

■スタッフ■
監督:パーヴェル・クルシャンツェフ
製作:L・プレスニアコバ、ウラジミール・エメリヤノフ
脚本:アレクサンドル・カザンツェフ、パーヴェル・ウルシャンツェフ
原作:アレクサンドル・カザンツェフ
撮影:アルカディ・クリモフ、V・エメリヤノフ、G・ジョーノフ、G・ヴェルノフ
音楽:イオガン・アドモリ、アレクサンドル・チェルノフ
プロダクションデザイン:V・アレクサンドルフ、M・トシバソフ

■キャスト■
キューナ・イグナトバ(マーシャ・イワノワ/ベガ号乗員)
ゲナディ・ウェルノフ(アリョーシャ/シリウス号乗員)
ウラジーミル・エメリヤノフ(イリヤ・ヴェルシニン隊長/シリウス号船長)
ジョージ・ツホノフ(ボブロブ/シリウス号乗員)
ユーリ・サランセブ(シェルバ/ベガ号乗員)
ジョージ・テク(ケルン/ベガ号乗員)Leningrad Studio of Popular Science Films
PLANETA BURG

Directer : Pavel Klushantsev
Produced by L. Presnyakova, Vladimir Yemelyanov
Written by Alexander Kazantsev, Pavel Klushantsev
Cinematographer : Arkady Klimov
Film Editing by V. Suslov
Music : Iogann Admoni, Aleksandr Chernov
Production Designers : V. Alexandrov, M. Tsybasov
Art Directors : V. Makarov, V. Malaxieva, A. Nadejin, I. Yegorov
Special Effects Art Director : V. Shelkov
Special Effects Cinematographer : A. Lavrentyev
Scientific Advisors : B.T. Denison, K.K. Flerov, A.M. Kasetkin, A.V. Markov

Cast
Kyunna Ignatova (Masha)
Gennadi Vernov (Alyosha)
Vladimir Yemelyanov (Ilya Vershinin)
Georgi Zhonov (Bobrov)
Yuri Sarantsev (Scherba)
Georgi Tekh (Kern)


SF映画データバンク
(c)General Works