SF MOVIE Data Bank


作品データ

「ローラーとバイオリン」

原題:КАТОК И СКРИПКА
原題:KATOK I SKRIPKA
別題:THE SKATING RINK AND THE VIOLIN
別題:THE STEAMROLLER AND THE VIOLIN
別題:VIOLIN AND ROLLER
製作年:1960年
アメリカ劇場公開:1962年8月18日
日本劇場公開:1965年3月
上映時間:45分/ソブカラー/モノラル
製作:モスフィルム(ソビエト連邦)

【ファンタジー】

■スタッフ■
監督:アンドレイ・タルコフスキー「惑星ソラリス
脚本:アンドレイ・タルコフスキー、アンドレイ・コンチャロフスキー
撮影:ワジーム・ユーソフ
音楽:ヴァチェスラフ・オフチンニコフ

■キャスト■
イゴール・フォムチェンコ(サシャ)
ウラジミール・ザマンスキー(セルゲイ)
マリア・アズベイ(マザー)
ユラ・ブルッサー
スラバ・ボリソフ
サシャ・ビトスラウスキーMosfilm Children's Film Unit
KATOK I SKRIPKA

Directed by Andrei Tarkovsky
Written by Andrei Konchalovsky, Andrei Tarkovsky
Story : S. Bakhmetyeva
Cinematography by Vadim Yusov
Film Editing by Lyubov Butuzova
Music by Vyacheslav Ovchinnikov
Production Design by Savet Agoyan
Costume Design by A. Martinson
Special Effects : B. Pluzhnikov, Albert Rudachenko, V. Sevostyanov

Cast
Igor Fomchenko (Sasha)
Vladimir Zamansky (Sergei)
Marina Adzhubei (Mother)
Yura Brusser
Slava Borisov
Sasha Vitoslavsky
Sasha Ilyin
Lyudmila Semyonova
Natalya Arkhangelskaya (Girl)
Zhenya Fedchenko
M. Figner
Gena Klyachkovsky
Igor Korovikov
Kolya Kozarev
Antonina Maksimova
Tatyana Prokhorova
G. Zhdanova


SF映画データバンク
(c)GeneralWorks