SF MOVIE Data Bank


作品データ

「ヒューマノイド・ウーマン(原題)」
原題:CHEREZ TERNII K ZVYOZDAM
別題:HUMANOID WOMAN
別題:PER ASPERA AD ASTRA
アメリカ版題名:TO THE STARS BY HARD WAYS
ソ連版題名:Через тернии к звёздам
製作年:1981年(日本劇場未公開)
アメリカ劇場公開:1982年11月
上映時間:148分/カラー/モノラル
製作:マクシム・ゴルキ・スタジオ(ソビエト連邦)
【異星人】【ヒューマノイド】

■スタッフ■
監督:リチャード・ビクトロフ
製作:サンディ・フランク
脚本:キル・バイシヨフ、リチャード・ビクトロフ
撮影:アレクサンドル・ライビン
音楽:アレクセイ・リブニコフ

■キャスト■
エレーナ・メトヨルキナ(ニーヤ)
ヴァディム・レドゴロフ(ステパン・リベデフ)
ウルディス・リールディス(セルゲイ・リベデフ)
イレーナ・フェデイェワ(マリア・パブロノワ)
バトスラフ・ドヴォルツェスキ(ペトル・ペトロヴィッチ)Maksim Gorki Studio
CHEREZ TERNII K ZVYOZDAM

Directed by Richard Viktorov
Produced by Sandy Frank
Written by Kir Bulychyov, Richard Viktorov
Cinematography by Aleksandr Rybin
Film Editing by Lyubov Pushkina
Music by Aleksei Rybnikov
Production Director : Aleksandr Kazachkov, Yuri Obukhov
Production Design by Konstantin Zagorsky
Set Decoration by E. Leontev, V. Litvinov
Costume Design by Lyudmila Chekulayeva
Combination Shots Art Director : S. Iltyakov

Cast
Yelena Metyolkina (Niya)
Vadim Ledogorov (Stepan Lebedev)
Uldis Lieldidz (Sergei Lebedev)
Yelena Fadeyeva (Maria Pavlovna)
Vatslav Dvorzhetsky (Petr Petrovich)
Nadezhda Semyontsova (Nadezhda Ivanova)
Aleksandr Lazarev (Klimov)
Aleksandr Mikhajlov (Dreier)
Boris Shcherbakov (Kolotin)
Igor Ledogorov (Rakan)
Igor Yasulovich (Torki)
Gleb Strizhenov (Glan)
Vladimir Fyodorov (Turanchoks)


SF映画データバンク
(c)GeneralWorks